Vår Vision

Anhöriga och övriga besökare på våra begravningsplatser och i kapell skall uppleva dessa som en plats att finna tröst och möjlighet att bearbeta sorg.

Vi vill även tillgodose gravrättsinnehavare och övriga anhörigas behov av olika gravskötseltjänster.