Urngrav

I en urngrav kan bara urnor gravsättas, vilket skiljer den från en kistgrav där främst kistor men också urnor kan rymmas. Om det redan finns en befintlig familjegrav har man alltså möjlighet att gravsätta även en urna i den. I en urngrav får det plats upp till sex stycken urnor. Vanligtvis sker urngravsättningen några veckor efter begravningscermonin i närvaro av de anhöriga. Gravrätt på 25 år följer med urngraven och man kan därför ha en gravsten med plats för dekorationer. Gravsättning av urnor kan ske på både Norra och Södra begravningsplatsen.