Spridning av aska

En mindre traditionell gravsättning är spridning av aska i naturen. Den avlidne kanske vill få askan spridd över vattnet, i skogen eller på någon annan plats av personligt värde. Det finns dock regler för var man får sprida aska och det är Länsstyrelsen i det län där spridningen ska ske som ger tillstånd. Man kan inte söka om förhandstillstånd utan prövning kan först ske när en spridning är aktuell. Det går dock att i förväg ta reda på hur Länsstyrelsen skulle ställa sig till spridning på en viss plats. När man fått tillstånd är det de anhöriga som ansvarar för att askan sprids.

Bokning för att hämta urnan görs hos kyrkogårdsförvaltningen minst tre dagar innan. Tillståndet från Länsstyrelsen ska då visas upp. Viktigt att veta är att man inte får förvara urnan i hemmet eller hos begravningsbyrån och därför skall urnan hämtas om möjligt samma dag som spridningen ska ske.