Sökning av gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen har satt ut gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen "Släktingar eller närstående till gravsatta! Var vänliga kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen för upplysningar!" eftersom det inte finns någon aktuell gravsrättsinnehavare på dessa gravplatser.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter. För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill kyrkogårdsförvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen. Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Kontakta oss gärna för mer information tel. 0510-684 50.

Sökning av gravrättsinnehavare för 2020