Expedition

Besöksadress
Södra begravningsplatsen
Vävaregatan 2
531 34 Lidköping

Öppettider
Måndag – fredag kl. 8.30 - 12.00, 13.00 - 15.00

Postadress
Lidköpings kyrkogårds- och fastighetsförvaltning
Vävaregatan 2
531 34 Lidköping

Telefon: 0510 - 684 50
Fax: 0510 - 270 22
E-post:  lidkoping.kgf@svenskakyrkan.se

 

Karta Kyrkogårdsförvaltningen Lidköping


Personal

 

Kyrkogårds- och fastighetschef
Jonny Leandersson
0510 - 684 53
Skicka E-mail till Jonny

 

Förvaltningsassistent
Ulrika Johansson
0510 - 684 69
Skicka e-mail till Ulrika

 

Assistent
Eva Kronmarker
0510 - 684 52
Skicka E-mail till Eva

 

Assistent/ Kyrkogårdsarbetare
Rebecca Johansson
0510 - 684 67
Skicka E-mail till Rebecka

 

 

Krematorievaktmästare
Lars Skoglund
0510 - 684 64
Skikca E-mail till Lars

 

Krematorievaktmästare
Niklas Haage
0510 - 684 65
Skicka E-mail till Niklas