Vårstädning och plantering

Vårstädning och plantering

2019-03-01

Vårstädning av gravplatser

Borttagning av granris och vinterdekorationer är inplanerade att börja vecka 12 och detta gäller alla gravplatser på Norra och Södra begravningsplatsen, samt minneslundar. För att underlätta städningen ombedes gravägare att ta bort gravlyktor och dylikt, samt ta hand om sin egen vinterdekoration om man vill spara den. Det är inte tillåtet att förvara gravlyktor, vasar, trädgårdsredskap etc. bakom gravstenen.

Reservation för ovan nämnda tid vid otjänlig väderlek.

Plantering av penséer

Plantering av penséer på skötselgravarna påbörjas vecka 15.