Vårstädning av gravplatser

2021-03-01

Borttagning av granris och vinterdekorationer är inplanerade att börja vecka 11, och detta gäller alla gravplatser på Norra och Södra begravningsplatsen, samt minneslundar. 

För att underlätta städningen ombedes gravägare att ta bort gravlyktor och dylikt, samt ta hand om sin egen vinterdekoration om man vill spara den. Det är inte tillåtet att förvara gravlyktor, vasar, trädgårdsredskap etc. bakom gravstenen.

Reservation för ovan nämnda tid vid otjänlig väderlek.

Ytterligare info kontakta kyrkogårdsexp. tel. 0510-684 50