Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning

2018-05-15

Från v 21 och fram till v 40 kommer ogräsbekämpning i grusgångar och hårdgjorda ytor att utföras på Södra och Norra begravningsplatsen.

Vi kommer att använda ogräsättika med reg.nr 4076.

Vi övriga upplysningar eller frågor kontakta Lidköpings kyrkogårdsförvaltning tel 0510-68450.