Test av gravstenens säkerhet

Test av gravstenens säkerhet

2020-11-24

Ett program för testning har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén som är ett samarbetsorgan med företrädare från både stenindustrin och begravningsverksamheten. Stenar som lutar för mycket, saknar dubb eller inte håller för 35 kg tryck bedöms som farliga och måste åtgärdas.

De gravstenar som utifrån dessa premisser bedömts som farliga har säkrats med en trästolpe och spännband.

Det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravstenen och dess säkerhet. Gravrättsinnehavare av ej godkända gravstenar kommer att kontaktas brevledes med ytterligare information.

Vid frågor ta kontakt med kyrkogårdsexpeditionen, tel 0510-68450.