Norra begravningsplatsen

1859 uppfördes den äldsta delen av Norra begravningsplatsen. Tio år tidigare hade den stora stadsbranden i Lidköping angripit S:t Nicolai kyrka och dess omgivning. Det tillsammans med att kyrkogården runt kyrkan var för trång, gjorde att man beslutade att uppföra en ny begravningsplats. Samma år som Norra begravningsplatsen togs i bruk upphörde användningen av kyrkogården runt S:t Nicolai kyrka och den anlades som en park. 1861 ritade arkitekten FB Oppman det vackra kapellet som står i mitten av kyrkogården.

Norra begravningsplatsen är ur kulturhistoriskt perspektiv intressant. Den är ett bra exempel på en begravningsplats från 1800-talets slut. Gravtyperna spänner från 1800- till 1900-tals karaktär - från naturromantiska gravvårdar till nygotik och urngravar i funkisstil. Här ligger en rad historiskt intressanta personer begravda, bland annat prosten Gunnar Wennerberg med makan Sara Klingstedt, den rika köpmannen Gustaf Lidbeck, handlaren A P Särnmark och apotekaren Mathias Kylander.

Norra begravningsplatsen har växt i omgångar, senaste markförvärvet skedde 1972. Idag används begravningsplatsen endast till urngravar och askgravar.

Norra kapellet används idag som personalbyggnad och har även ett litet kapell på sidan där man hämtar urnan inför gravsättning.

Ta en titt på kyrkogården!

Vägbeskrivning Norra Begravningsplatsen