Muslimska kvarteret

Det muslimska kvarteret är beläget på Södra begravningsplatsens östra del och togs i bruk år 2000. Gravkvarteret är till formen rektangulärt med kistgravar orienterade med riktning mot Mekka. Området inramas av idegransbuskage på tre sidor och ett blandbuskage på en sida. Gravkvarteret kan användas av muslimer inom Lidköpings församling samt av muslimer inom angränsande församlingar som har tecknat avtal.