Minneslund

I minneslunden är gravsättningen helt anonym. Där finns inga gravstenar eller andra personliga markörer. Askan gravsätts i minneslunden utan närvaro av de anhöriga. Istället för individuella gravsmyckningar finns det en gemensam plats där blommor och ljus kan sättas. Den traditionella minneslunden för askor på Södra begravningsplatsen ligger i en lugn och fridfull natur, som fungerar som en sorgeplats istället för en individuell gravplats för de anhöriga.

Eftersom det inte finns någon gravrätt i minneslunden sköts underhållsarbetet av oss på kyrkogårdförvaltningen.

Här finns en länk till en pdf-fil om vad som gäller för minneslunden!