Minneslund

I minneslunden är gravsättningen helt anonym. Där finns inga gravstenar eller andra personliga markörer. Askan gravsätts i minneslunden utan närvaro av de anhöriga. Istället för individuella gravsmyckningar finns det en gemensam plats där blommor och ljus kan sättas, samt plats för vinterdekorationer under vintertid. Den traditionella minneslunden för askor på Södra begravningsplatsen ligger i en lugn och fridfull natur, som fungerar som en sorgeplats istället för en individuell gravplats för de anhöriga.

Eftersom det inte finns någon gravrätt i minneslunden sköts underhållsarbetet av oss på kyrkogårdförvaltningen.

Här finns en länk till en pdf-fil om vad som gäller för minneslunden!