Ljusets kapell

2005 gjordes en tillbyggnad på det befintliga krematoriet och kapellet - Ljusets kapell. Arkitekt Thomas Hansson ritade byggnaden vars namn går som en röd tråd genom hela kapellet. Små fönster längsmed hela byggnaden och i taket på förrummet släpper vackert in dagsljuset. Kapellet är helt utan religiösa symboler och pryds istället med ett tredelat guldskimrande konstverk av Maj-Britt Östman Ljung. Ljusets kapell är mindre än Hoppets kapell och möblerat med sex stycken soffor som kan placeras efter olika önskemål. Det finns plats för cirka 20 personer i kapellet, som även har en egen entré. Det finns ett piano och en musikanläggning att tillgå om man önskar.

Vägbeskrivning och karta till Hoppets kapell