Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet skall på kyrkorådets uppdrag driva och förvalta begravningsverksamheten inom Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande gravskötsel. Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften och gravskötsel skall vara självfinansierad.

Mandatperiod 2018-2021

Ordförande
Roland Larsson

Vice ordförande
Lisbeth Persson

Ledamöter
Lisbeth Persson
Roland Larsson
Barbro Johansson Brax
Daniel Berggren
Ulla-Britt Essgren

Personliga ersättare
Bengt Klang
Stig Fagerman
Gunilla Hjällström