Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet skall på kyrkorådets uppdrag driva och förvalta begravningsverksamheten inom Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande gravskötsel. Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften och gravskötsel skall vara självfinansierad.

Mandatperiod 2014-2017

Ordförande
Roland Larsson

Vice ordförande
Bengt Klang

Ledamöter
Lisbeth Persson
Bengt Klang
Roland Larsson
Sofia Hagberg
Anders Sahlqvist
Kristina Pihl-Andersson
Ulla-Britt Essgren

Personliga ersättare
Anita Karlsson
Gunilla Hjällström
Daniel Arthursson