Kremering

Krematoriet ligger i samma byggnad som Hoppets kapell, på Södra begravningsplatsen. På krematoriet bränns den avlidne till aska, som sedan placeras i en urna och gravsätts. Enligt lag ska kremering ske inom en månad efter dödsfallet och gravsättning skall ske inom ett år. Under tiden förvaras askan i krematoriet.

Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3 §, får kremeras vid krematoriet. Således får inte humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här.

Vårt arbete med kremationer styrs av etiska riktlinjer (läs dokument).

Från och med årsskiftet 2013 använder Lidköpings krematorium biodiesel (RME) istället för eldningsolja. Detta gör Lidköpings krematorium till det första i Västra Götalandsregionen, och ett av få i landet som tagit detta steg för miljön. Uppskattningsvis kommer utsläppen av koldioxid minska med 60 000 kg per år, alltså motsvarande 30 personbilars gemensamma utsläpp.

RME står för RapsoljeMytelEster och går oftast under namnet biodiesel. Biodiesel är helt förnybart och giftfritt bränsle. Dess påverkan på växthuseffekten i jämförelse med fossil diesel är betydligt mindre på grund av att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som vad som frigörs vid förbränningen.

Arbetet på krematoriet medför många frågor från allmänheten, därför har vi på Alla helgons dag öppet hus så man kan få inblick i hur verksamheten fungerar. Studiebesök tas emot efter överenskommelse även övrig tid på året.