Kistgrav

I en kistgrav kan man gravsätta både en kista och en urna. Vanligtvis gäller graven för två kistor, men vissa gravplatser kan också rymma plats för en tredje kista. En kistgrav upplåts med en gravrätt på 25 år och kan förses med en sten, gravutsmyckning och plantering. För de anhöriga innebär den en specifik plats dit man kan gå och sörja, men också en plats att vårda och söka tröst. För många känns det viktigt att ha en gravsten att kunna sätta blommor och tända ljus vid. Kistgravar finns bara på Södra begravningsplatsen.

Ta del av rutinerna vid gravsättning av kista!