Detta får du för din begravningsavgift

Begravningsavgiften är öronmärkt och finansierar kyrkogårdsförvaltningens begravningsverksamhet. Det innebär att endast en viss del av kostnaden vid en begravning behöver betalas av dödsboet. Avgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Begravningsavgiften i Lidköpings församling är 35 öre per intjänad 100-lapp. För denna avgift har alla rätt till följande tjänster:

 • Gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav.
 • Lokal för förvaring och visning av den avlidne.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.
 • Transport av kistan från den anvisade lokalen för förvaring av stoftet till begravningscermoni, krematorium och begravningsplats.
 • Kremering
 • Vård och underhåll av kyrkogårdens allmänna ytor och dess kulturhistoriska värden samt nyanläggning av begravningsplatser.
 • Begravningsombudets verksamhet.

Dödsboet bekostar:

 • Kista och urna
 • Svepning
 • Kistdekorationer
 • Annonsering
 • Transport från hem/sjukhus till lokal för förvaring eller begravningscermoni.
 • Begravningscermoni (Är man medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst i kyrkoavgiften).
 • Minnesstund
 • Gravsten
 • Skötsel av gravplats.

Från och med 2017 kommer det att bli en enhetlig begravningsavgift över hela landet förutom Stockholm och Tranås, då deras begravningsverksamhet sköts av kommunen. Detta beslutades i riksdagen i maj 2013. Syftet med detta är att jämna ut de skillnader i begravningsavgiften som idag finns. Idag varierar begravningsavgiften beroende på vilken församling du tillhör.