Begravningsombud

Enligt 49 § Begravningsförordningen (1990:1147)

Ett begravningsombud ska:

  • Granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte till någon annan verksamhet.
  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informera, hålla kontakt, tillgodose önskemål med och för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift. Om förslaget avstyrks lämna eget förslag.
  • Ombudet skall senast 31 mars varje år lämna in en årsberättelse till Länstyrelsen som är en redogörelse av verksamheten under det gångna året.
  • Ett ombud utses för en tid av fyra kalenderår.

Begravningsombud
Lars Ödlund
Alvägen 13
467 32 Grästorp
Tel: 073-540 24 73
Mail: larsodlund@telia.com