Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning

Begravningsgudstjänsten är en tidpunkt då anhöriga, släkt och vänner kan ta avsked av den avlidne, och är en viktig del av sorgearbetet. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och därigenom betalar kyrkoavgift har rätt till en sådan gudstjänst.

Begravningsgudstjänsten regleras av en bestämd ordning som man kan läsa i psalmboken. Den kan dock variera, och exakt hur begravningsgudstjänsten utformas sker ofta i nära samråd mellan de anhöriga, prästen och eventuella musiker. I regel kontaktar prästen de närmast anhöriga inför begravningen. Om de finns några speciella önskemål får de anhöriga gärna själv ta kontakt med församlingen och den präst som kommer leda begravningsgudstjänsten.

Begravningsgudstjänsten avslutas med ett avsked av den avlidne, och detta kan ske antingen i kyrkan/kapellet eller ute på kyrkogården vid gravplatsen om det är en kistbegravning. Väljer man att ta avsked i kyrkan eller i kapellet sköts kistgravsättningen av kyrkogårdspersonalen utan att begravningsföljet närvarar. Kistan kan också hämtas direkt från kyrkan/kapellet om den avlidne ska kremeras eller om gravsättning ska ske på en annan ort. Om man istället väljer att ta avsked vid gravplatsen bärs kistan ut till kyrkogården genom en processionsbärning. Om de anhöriga önskar kan de bära kistan, men det kan också beställas av begravningsbyrån. Vid kremation är det alltid avsked i kapellet.

Ingen kan stängas ute från en begravningsgudstjänst eftersom den är offentlig. Om man bara vill att de närmaste ska närvara kan ett alternativ vara att annonsera i efterhand om att begravningsgudstjänsten redan ägt rum.

Läs mer på Lidköpings församlings hemsida.