Begravning

När någon har dött och man ställs inför en begravning känner många att det är skönt att lämna över det praktiska frågorna i någon annans händer. I Lidköping finns det flera begravningsbyråer som kan hjälpa dig med det som behöver organiseras. Titta i Gula Sidorna för att hitta kontaktuppgifter till de olika begravningsbyråerna.

Kistan med stoftet (kroppen) förvaras på krematoriet i avvaktan på begravningen. Denna lokal kallas ofta bisättningslokal. Om de närmaste anhöriga vill samlas för att se den avlidne en sista gång före begravningsceremonin, kan detta ske i Ljusets kapell. Kontakta begravningsbyrån eller kyrkogårdförvaltningen för att boka en tid för visning.

Man ska alltid följa den avlidnes vilja vid begravning. Därför är det viktigt att ta del av testamente eller andra dokument som beskriver om det finns några speciella önskemål vad gäller begravningscermoni, kyrka, präst eller gravplats.

Begravning kan ske i Hoppets kapell och i Ljusets kapell, eller i någon av Lidköpings kyrkor. Kapellen kan till skillnad från kyrkor användas för alla typer av begravningar.

Bokningar av kyrka eller kapell, präst och musiker gör du hos oss på kyrkogårdsförvaltningen. Begravning kan ske tisdagar till fredagar kl. 10.00, 12.30 och 15.00. Om begravningsakten sker enligt Svenska kyrkans ordning hjälper församlingen dig med musikvalet.

Det är inte obligatoriskt att ha en begravningsakt, och av olika skäl vill man kanske inte ha en traditionell begravning enligt Svenska kyrkans ordning. En begravning enligt annat trossamfunds ordning, en borgerlig begravning eller en gravsättning helt utan någon begravningsakt kan då bli aktuell.