Bårtäcke

Istället för traditionella kistdekorationer så som blommor kan man under begravningsakten använda ett bårtäcke. Det är en vacker textil som läggs på kistan och fungerar på så sätt som dekoration. Tanken bakom bårtäcket är att erbjuda ett billigare alternativ då dyr kista och andra dekorationer inte är nödvändiga. Det finns två olika bårtäcken som kan lånas från oss på kyrkogårdsförvaltningen utan kostnad om begravningscermonin är i någon av våra kyrkor eller kapell.