Återanvändning av gravstenar

När man väljer gravsten till en grav finns det ett stort utbud hos stenhuggerierna eller begravningsbyråerna. Men att hugga en ny gravsten kräver stora energiresurser.

Ett miljövänligt alternativ är att köpa en återlämnad gravsten från oss på kyrkogårdsförvaltningen. När gamla gravstenar återlämnas sparar vi ett antal där man kan gravera in en ny text. Detta blir billigare än att köpa en helt ny sten. Väljer man att återanvända en gravsten bidrar man även till vår kulturhistoria då vi på så sätt kan bibehålla vissa tidstypiska gravkvarter. Om efterfrågan på gamla gravstenar ökar kan vi minska antalet krossade stenar, en miljö- och resursvinst för alla.

Fråga gärna oss om du vill veta mer!