Askminneslund

Askminneslunden skiljer sig från den traditionella minneslunden i och med den inte är helt anonym. Den avlidnes namn graveras på en bronsplatta som placeras på en gemensam sten och som avlägsnas efter 25 år. Anhöriga får vara med vid gravsättningen och efterlevande kan reservera plats intill den gravsatta. Askminneslunden finns både på Norra och Södra begravningsplatsen.