Askminneslund

En annan typ av minneslund är askminneslund som finns på Södra begravningsplatsen. Askminneslunden skiljer sig från den traditionella minneslunden i och med att den inte är helt anonym. Gjutna namnplattor av brons sätts upp på en gemensam sten, gemene man kan på så sätt se vem som är begravd i askminneslunden men inte exakt var. För anhöriga innebär detta alternativ också en skillnad från den traditionella minneslunden eftersom de kan vara med under gravsättningen och plats kan reserveras för efterlevande make/maka.