Askgrav

Askgravar finns på både Norra och Södra begravningsplatsen. En askgrav är en mindre urngravplats med särskilda bestämmelser där bara två urnor får plats och är ett alternativ till den traditionella urngraven. De anhöriga får närvara under gravsättningen som sker i gräsytan framför rabatten. En namnplatta/gravsten placeras på den allmänna ytan. Askgravar har gravrätt på 25 år och ett obligatoriskt skötselavtal tillkommer för samma tid och betalas av gravrättsinnehavaren. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om den allmänna planteringsytan.

Ordning för askgravar Norra begravningsplatsen
Ordning för askgravar Södra begravningsplatsen