Askgrav

Askgravar finns på både Norra och Södra begravningsplatsen. En askgrav är en mindre urngravplats där bara två urnor får plats, och är ett alternativ till den traditionella urngraven. De anhöriga får närvara under gravsättningen. En namnplatta/gravsten placeras inte på själva gravplatsen utan på allmän yta bakom gravplatsen där även blommor och ljus får placeras. Det finns även en begränsad rätt till att smycka gravplatsen. Askgravar har en begränsad gravrätt i 25 år och ett obligatoriskt skötselavtal för samma tid.

Ordning för askgravar Norra begravningsplatsen
Ordning för askgravar Södra begravningsplatsen